Kursy j�zykowe Sztuka, kino, kultura Literatura Kuchnia Wakacje
Jesteś tutaj: Strona główna » Czym jest CELI

Od 2014 roku Szkoła Włoski Klucz jest jedynym autoryzowanym przez Uniwersytet dla Obcokrajowcow w Perugii centrum organizującym egzaminy CELI (Certificazione della Conoscenza della Lingua Italiana) w Warszawie. Kod naszego Centro d'Esame to: 1243.

 

CELI jest egzaminem międzynarodowym sprawdzającym znajomość języka włoskiego u osób, dla których nie jest on językiem ojczystym. 

Certyfikaty CELI z języka ogólnego są jedynymi włoskimi certyfikatami językowymi, których jakość jest gwarantowana przez europejską organizację ALTE (Association of Language Testers in Europe): umożliwia to porównanie i określenie odpowiedników dla egzaminów CELI wśród najważniejszych europejskich certyfikatów językowych.

 

 

Egzaminy CELI obejmują 6 poziomów znajomości języka włoskiego zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.


 

CELI Impatto – A1

 

Certyfikat CELI Impatto jest dokumentem potwierdzającym znajomość języka włoskiego na poziomie A1, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

 

Kandydaci przystępujący do egzaminu na poziomie A1 rozumieją i potrafią stosować podstawowe zwroty i wyrażenia dotyczące życia codziennego, potrafią przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca zamieszkania, znajomych, rodziny, przedmiotów z najbliższego otoczenia. Kandydaci są w stanie poprowadzić prostą rozmowę, o ile rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

 

Struktura egzaminu:

Egzamin składa się z czterech części.

Część I: rozumienie tekstów pisanych

Część II: tworzenie tekstów pisanych

Część III: rozumienie tekstów mówionych

Część IV: tworzenie wypowiedzi ustnych

Całkowity czas egzaminu:  1h 30min.


 

 

CELI 1 – A2

 

Certyfikat CELI 1 jest dokumentem potwierdzającym znajomość języka włoskiego na poziomie A2, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

 

Kandydaci przystępujący do egzaminu na poziome A2 potrafią w prosty sposób opowiedzieć o sobie, swoich zainteresowaniach, swojej rodzinie, pracy zawodowej, najbliższym otoczeniu, są w stanie poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego, a także mówić o wydarzeniach z przeszłości.

 

Struktura egzaminu:

Egzamin składa się z czterech części.

Część I: rozumienie tekstów pisanych

Część II: tworzenie tekstów pisanych

Część III: rozumienie tekstów mówionych

Część IV: tworzenie wypowiedzi ustnych

Całkowity czas egzaminu:  2h 30min.

 


 

 

CELI 2 – B1 

 

Certyfikat CELI 2 jest dokumentem poświadczającym znajomość języka włoskiego na poziomie B1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

 

Kandydat przystępujący do egzaminu na tym poziomie potrafi reagować w przewidywalnych sytuacjach komunikacyjnych, potrafi wymieniać informacje dotyczące codziennych sytuacji (praca, dom, czas wolny), jak i opowiadać o swoich przeżyciach, zainteresowaniach, planach, marzeniach i aspiracjach;  potrafi rozmawiać o bieżących wydarzeniach, przedstawiając swoje stanowisko i argumenty.

 

Struktura egzaminu:

Egzamin składa się z czterech części.

Część I: rozumienie tekstów pisanych

Część II: tworzenie tekstów pisanych

Część III: rozumienie tekstów mówionych

Część IV: tworzenie wypowiedzi ustnych

Całkowity czas egzaminu:  2h 35min.

 


 

 

CELI 3 – B2

 

Certyfikat CELI 3 jest dokumentem potwierdzającym znajomość języka włoskiego na poziomie B2, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

 

Kandydat przystępujący do egzaminu musi wykazać się znajomością języka, dzięki której jest w stanie porozumiewać się we Włoszech zarówno w podróży, jak również  w sytuacjach zawodowych. Kandydat  posiada umiejętności językowe umożliwiające swobodną komunikację również w kontekstach formalnych, w których wymagana jest znajomość  bardziej szczegółowej terminologii. Kandydaci potrafią wypowiadać się dość biegle i spontanicznie na różne tematy (w tym bardziej abstrakcyjne), przedstawiając swoje poglądy wraz ze stosowną argumentacją, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

 

Włoskie Ministerstwo Oświaty uznaje certyfikat CELI 3 za dokument potwierdzający znajomość języka włoskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie nauki na włoskich uczelniach wyższych.

 

 

 

Struktura egzaminu:

Egzamin składa się z czterech części.

Część I: rozumienie tekstów pisanych

Część II: tworzenie tekstów pisanych

Część III: rozumienie tekstów mówionych

Część IV: tworzenie wypowiedzi ustnych

Całkowity czas egzaminu:  3h 40min.

 


 


 

CELI 4 – C1

 

Certyfikat CELI 4 jest dokumentem potwierdzającym znajomość języka włoskiego na poziomie C1, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

 

Kandydat przystępujący do egzaminu musi wykazać się biegłą znajomością języka włoskiego, umożliwiającą mu udział w kursach i szkoleniach również na poziomie uniwersyteckim; potrafi używać języka w kontekstach formalnych, a także w sytuacjach, gdy wymagana jest znajomość języka specjalistycznego. Na poziomie C1 kandydat porozumiewa się w sposób płynny i spontaniczny w sytuacjach zawodowych i kontaktach towarzyskich. Rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio.

 

Struktura egzaminu:

Egzamin składa się z czterech części.

Część I: rozumienie tekstów pisanych

Część II: tworzenie tekstów pisanych

Część III: rozumienie tekstów mówionych

Część IV: tworzenie wypowiedzi ustnych

Całkowity czas egzaminu:  4h 45min.

 


 

 

 

CELI 5 – C2

 

Certyfikat CELI 5 jest dokumentem potwierdzającym znajomość języka włoskiego na poziomie C2, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

 

Kandydat przystępujący do egzaminu wykazuje się znajomością języka umożliwiającą swobodną komunikację w każdym kontekście sytuacyjnym formalnym i nieformalnym. Na poziomie C2 kandydaci potrafią porozumiewać się bez trudu oraz czynnie uczestniczyć w dyskusjach i niezależnie od poruszanej tematyki są w stanie wyrazić swoją opinię. Ponadto potrafią wyrazić i zrozumieć różne odcienie znaczeń w zależności od kontekstu.

 

Struktura egzaminu:

Egzamin składa się z czterech części.

Część I: rozumienie tekstów pisanych

Część II: tworzenie tekstów pisanych

Część III: rozumienie tekstów mówionych

Część IV: tworzenie wypowiedzi ustnych

Całkowity czas egzaminu:  4h 45min.


 

Po więcej informacji prosimy o kontakt: info@wloskiklucz.com


© 2022 Copyrights Włoski Klucz. Wszelkie prawa zastrzeďż˝one.
/ do g�ry System: Dream CMS

W�oski Klucz

[Scuola Italiana di Cultura]

al. KEN 20/66

02-797 Warszawa

tel. kom. +48 721 077 460 (Polska)

tel. kom. +39 334 86 27 314 (W�ochy)